2013. március 31., vasárnap

Húsvéti mese az erdőben

A "százkarú polip" az első állomás, amit alaposan szemügyre vettem. A színek miatt szinte eggyé vált a valóság a tükörképével. Félelmetes szereplője lehet a történetnek, ami valahonnan a vízből születik. Onnét jön a történet is ahonnét az élet, valahonnan messziről, mélyről a kék bolygó színét adó folyadékból. Vajon mit érezhet a polipszerűen szétterjedő ágú  fa, ahogy kinő a kis tóból. Nem bántana senkit, oltalmat nyújt a vadkacsáknak, a békáknak, a gyökerei között úszkáló kisebb halaknak, a rengeteg szúnyoglárva a vízben lassan bábállapotán keresztül a felszínre repül. Nem tehetnek semmit fejlődésük, átalakulásuk ellen. A polip karjaival integet nekem...

A "fehér kígyó" még kibírja az éjszakát, azután a napfényével, életet adva beolvad a meder zöldjébe. Nincs már ereje eljutni a százkarú poliphoz, hogy megmentse az életét. A fa gyógyító igéje nem éri el a hideg kígyó testét. A messziről jött hókígyó a körforgás révén újra egy élőlény részévé lesz. Kering, folyik pár év alatt meglátja az óceán végtelenjét, messzire kéklik az egyetlen csepp is együtt.

Az erdő varázslóját, valaha hatalmas árnyékot adó lombjától megfosztották. Az idő improvizációja, amit látunk. A kaleidoszkóp apró részeinek, játékos kavarodásához hasonlítanak a megöregedett ráncok, kéregdarabkák. Gyakran emlegetik a régi szomszédok, mennyire hiányzik az ereje.

Egy óriás tükör, amelyben a sötét erdő szellemei láthatóvá válnak, a varázslat azonban hamarosan eltünteti a tükröt és a szellemeknek el kell vándorolniuk más vidékekre, mert ezen a tájon egyszer már megláttuk őket és ettől elvesztik a hatalmukat.

Ők az "időutazó óriások", akik kívánságokat tudnak teljesíteni. Energiájuk mindig pozitív és gyógyító. Az óriások szolgáló lányai a zöld tündérek, szorgalmasan védik az energia mezőket, hogy a kívánságok még sokáig teljesülhessenek, olvashassuk könyvek formájában.

 A tünékeny láthatatlanok, gyors patáik nyomán eltűntek a szürkék sűrűjében.

Egy igazi, nagy agancsos egyedül átvág a bozótoson, kémleli a veszélyt, de finom szimata szabad járást engedélyez.
Sajnálom, hogy olyan bizalmatlanok és félénkek, pedig jó lenne velük nyugodtabban találkozni. Titokzatosak és fenségesek a szabadban, szabadon, rejtőzködve, mégis bátran mindennek kitéve élnek.

A "lovam" megállt, ezeket az akadályokat nem tudta átugrani, így hát visszafordultam a meséket rejtő ösvényemen. Valahol a világban létezik egy fa, aminek az ágait, kisebb-nagyobb, üvegből készült, kék szemekkel díszítettek fel, ezekről a kékbe nyúló ágakról jutott eszembe. A "kékbe látó" szemek, biztosan sok mindent mesélnek azokról az emberekről akik a fára helyezték őket. Izgalmas embermesék, kék szemeken át. Egy kellemes film: Így jártam én.


2013. március 30., szombat

Útinapló Ceglédbercel-Heves-BoconádMagdi mami húsvéti túrótortája.

Párolgott a hóval szegélyezett, Szentmártoni út.

A távolban Jászjákóhalma tornya.

Árad

a
Tarna

Heves felé mentünk.

Édesanyám nagyon finom kocsonyája.

Befőttek.

Mami és Ádám a konyhában.

 
Édesanyám díszíti a  túrótortát.

 Boconád határában, két öreg fűz.

Lovak a kanyarban. 

Hófoltok

2013. március 29., péntek

A pofonAnyu pofonütött.
Az most mindegy, hogy miért?
de nem tudom elviselni,
hogy engem ő megüssön.

Már két órája 
ülök a fürdőszobában,
magamra zártam az ajtót,
nem akarok kimenni.

Vagy most azonnal felnövök,
vagy nem tudom mi lesz.

(Csorba Piroska)
Csókolom, jól megnőttem című könyvéből

Irodalom
1. Petőfi Sándor (A szabadság mint kulcsmotívum P.S. lírájában és Az apostolban)
2. Arany János (A nagykőrösi évek és az Őszikék korszak lírája és balladái)
3. Madách: Az ember tragédiája (Kérdések és válaszok a műben, Ádám, Éva és Lucifer szerepe, a mű szerkezete)
Zirci apátság
4. A francia és orosz realista próza szabadon választott művek bemutatásával
5. A polgári dráma bemutatása Ibsen és Csehov egy-egy műve alapján
6. Szimbolista költészet (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Vajda János)
7. Ady Endre (költői témái, stílusának, nyelvének, verselésének jellemzői, szimbolizmusa)
8. Mikszáth Kálmán (témák, műfajok, elbeszélői technika, fő művek)
9. Móricz Zsigmond (témák, műfajok, elbeszélői technika, fő művek)
Zirci apátság
Nyelvtan
1. Hivatalos szövegek jellemzői (kérvény, önéletrajz, motivációs levél)
2. Egyszerű költői képek és szóképek (metafora, metonímia, szinesztézia…)
3. Összetett költői képek (allegória, szimbólum)
4. Alakzatok (Ismétlés, kihagyás, felcserélés…)
5. A művészi szöveg stilisztikai elemzésének szempontjai
Zirci apátság
Mozgókép- és médiaismeret
1. Egy irodalmi mű filmes adaptációja, a két alkotás összehasonlító bemutatása (pl. Az ember tragédiája animációs filmen, a Szabó István rendezte Rokonok vagy más, az irodalmi tananyaghoz kapcsolódó)


Zirci apátság

Angyali üdvözlet
Bertrand Russel egy Nobel-díjas
Leonardo  Vinciből   egy életrajzi film

Lépcsők

12 évesen
 "A lehetetlent is szabad remélni!
Meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni."
Szép Ernő
Felvételi
Kölcseyben
Gondolkodom
Gyakorlás
Gyaloglás
A csapattal
Megérkezés
Karácsony maminál.

2013. március 28., csütörtök

Párbeszéd önmagunkkal

Pamela E. Butler könyve de, írt Magabiztosság a nőknek címmel is könyvet, amelyben szerepel az "erő lépcsőfokai" használata. A módszerrel erőt meríthetünk akkor is, amikor padlón vagyunk, tehetetlennek vagy mérgesnek érezzük magunkat. A magabiztossághoz vezető út az egészséges önértékelés, amit már kisgyermekkorban meg kell alapozni, 5:1 arányban kell lennie a pozitív megerősítésnek a negatív kritikával szemben.


1. Lépcsőfok-én közlés
 Használj én-közlést. Fejezd ki egyértelműen, mit érzel és mondd el, mit szeretnél megváltoztatni. Nézz a másik fél szemébe, amikor hozzá beszélsz.
"Feldühít, hogy rólam másolsz. Szeretném, ha önállóan dolgoznál."
2. Lépcsőfok-megerősítés
Nyomatékosítsd az én-közlésedet.
"Azt mondtam, feldühít, hogy másolod a munkámat. Komolyan beszélek!"
3.Lépcsőfok-következmények tisztázása
Fogalmazd meg újból az én-közlést és mondd meg, mit fogsz tenni, ha a másik nem hagyja abba ezt a viselkedést. Csak olyan következményt fogalmazz meg, amelyet meg is tudsz csinálni.
"Azt mondtam, feldühít, hogy másolod a munkámat. Azt akarom, hogy önállóan dolgozz.
Ha még egyszer másolsz rólam, szólni fogok a tanárnak. Komolyan mondom!"
4. Lépcsőfok-véghezvitel
Ismételd meg, amit mondtál, és vidd véghez, amit ígértél.
"Kértelek, hogy ne másold a munkám. Mondtam, hogy szólni fogok a tanárnak. Ezt most meg is fogom tenni."

Feladat indulatkezelési problémák megoldására: 6 éves kortól
 Rajzolj egy pajzsot, amely megvéd téged. Olyan dolgokat rajzolj rá, amiktől jókedvű leszel, és biztonságban érzed magad. A pajzsod lehet régimódi, modern,vagy akár jövőbeli is. Rárajzolhatsz mindenféle spéci dolgot, szavakat is írhatsz rá. Ha kész színezd ki! Magyarázd el, hogy működik, és hogyan véd meg téged.
 forrás

 Könyvajánló   Jósa Judit: Festett mesék
                       Elfelejtett lények boltja

A női hatalom

"Minden ember, aki világra jön a mi kultúránkban, de a legtöbb kultúrában, női nagyhatalmaktól függ."
(Popper Péter: Párkapcsolat)
"Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933) 1880-ban, 19 évesen, nagy sajtóvisszhangtól követve lett az 53 éves, akkor már beérett költőnek Vajda Jánosnak (1827-1897) a felesége, majd 1886-ban meglehetősen botrányos bontóper során elszakadtak a költőhöz fűződő családi kötelékei."

 Vajda   János:
 Húsz év múlva


Mint a Montblanc csúcsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély


Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.


 De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül
Múlt ifjúság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

Fotók: Nagy Bobi
És ekkor még szívem kigyúl,
Mint hosszú téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelõ nap megjelen...

(Gina emlékkönyvébe)
forrás
Összes költeménye

A figurákat ByeAlex testvére,
a grafikus Márta Amarilla Amiizmus rajzolta.

Vajda János: Az üstökös

2013. március 27., szerda

Vörösbegy

A madarak nem értik ezt a márciust,
kicsit szédülten keresik helyüket.
 Szinte szelíden várják mi lesz velük.
 Madártani Egyesület
"A Peter Dexter regényből készült film: Az újságos fiú egy olyan nyomozás krónikája a dél fülledt és piszkos világában, amelyben mindenkit a saját megszállottsága irányít, mindenki a démonaival küzd, és amely meghökkentő és zavarba ejtő igazságokkal szolgál." A filmet felnőtteknek ajánlom.