2012. szeptember 30., vasárnap

Tao és a levendula

"Egy jó harcos nem harcias."
"Aki harcol, nem haragos."
"Aki győzni akar, nem támad."
Lao-ceA lágyság és engedékenység a harcművészeteket űző alapvető erényei.
 Az ellenfél erejével ugyanis nem szembeszegülni kell,
hanem fel kell használni a legyőzésére.
 Ezért mondja azt Lao-ce, hogy "két harcos közül az győz, aki enged".
A Tao te king kihangsúlyozza, hogy soha ne becsüljük le ellenfelünket.

 
Nem számít más, csak a mozgás,
az élet végtelen átalakulása.

 
 A helyes és helytelen,
 a szerencse és szerencsétlenség,
 a jó és rossz sors nem végleges dolgok,
 csupán az élet mozgalmasságának megnyilvánulásai.

A taoista bölcs számára minden lehetséges,
 és nem függ semmitől...


Már önmagában a természet változásainak elfogadása is 
nagyfokú intelligenciát és szerénységet követelő tevékenység.
...a természet zavartalanul kövesse saját útját.


A vu vei tehát az az út,
 melyet követve az ember úgy képes eljárni, hogy közben
nem kelt zűrzavart önmagán belül és viszályt a világban.


A természet célja ugyanis a folyamatos összhangteremtés, 
melynek legfőbb eszköze a spontaneitás...
ez saját természetünk követését jelenti 
harmóniában a világegyetemmel.


Kerülve a merev megkülönböztetésekhez vagy az abszolút
és természetellenes normákhoz való ragaszkodást.

Szem elől tévesztve a világegyetem egységét,
annak sűrű hálót alkotó összefüggéseit,
melyek tiszteletben tartása a lehető legjobb
cselekvésre ösztönöz.


 forrás: Silvia Canevaro Tao

2012. szeptember 28., péntek

A nyíl


"Sok-sok millió ember él ötven és hatvan és még több évig,


és sohasem jut eszébe, hogy él,


 csak itt van,
 valamiképpen itt van,
 derengő, álomkóros állapotban."